Simon Pacis' Blog

Ismernes strid

Et digt om sekularisering og tro i det 21. århundrede.

22nd Jan, 2015

Et digt af Simon Pacis
Vi absorberer den egoisme som bygger på eudaimonisme
Imens Platons dualisme ignoreres for lidt ateisme
Som en fakkel brænder nihilisme
overskygger stærkt akosmisme

Druknet i den lidenskabelige hedonisme
finder vi os sejlende i en sø af humanisme
Bedrevidende sekularisme
overdøver al mulighed for ietsisme

Er vi påduttet eksistentialisme
og er der ingen algyldig deisme?
Skal der være plads til agnosticisme
og i så fald hvad med naturalisme?

I en verden af scientisme
træder vi vande i vores teisme
Vi klynger os til kreationisme
i et samfund baseret på vag realisme

En ordbog over de nævnte ismer:
Eudaimonisme: Enhver teori som sætter personlig lykke som centrum for etiske spørgsmål.
Dualisme: Teorien om at der findes to realiteter; sansernes realitet og fænomenernes realitet.
Ateisme: Teorien om at der ikke findes en gud.
Nihilisme: Traditionelt set afvisning af fælles morale og/eller religion.
Akosmisme: Filosofisk teori som siger at denne verdens virkelighed udspringer i det hinsides.
Hedonisme: Ideen om at nydelse er det højeste gode i livet.
Humanisme: Fokus på menneskelige bekymringer i modsætning til en guds interesser.
Sekularisme: Ideen om at spirituelle væsner ikke eksisterer i en anden, åndelig verden.
Ietsisme: Tanken om at der findes en eller anden form for højere magt.
Eksternalisme: Teorien om at der er eksterne eller objektive grunde til menneskets handlinger.
Eksistentialisme: I det 20. århundrede en teori om at værdier ikke er universelle, men individuelle, og at hver person må skabe sine egne værdier.
Deisme: Troen på at der findes en gud som ikke griber ind i verdens gang.
Agnosticisme: At vi ikke ved hvorvidt noget findes eller ej. Her med henblik på den kristne gud.
Naturalisme: Ideen om at universet fungerer efter dets egne love, uden indblanding fra en eventuel gud.
Scientisme: Stærk tro på naturvidenskab.
Teisme: Tro på en gud.
Kreationisme: At universet er blevet skabt af teismens gud.
Realisme (videnskabsteori): Det der vedrører teorier. Modsætning til naturlove.