Simon Pacis' Blog

Det som er ret

23rd Oct, 2017

Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret.
Lad os ikke blive udmattede af at følge Ham som taler sandhed.
Lad os ikke blive vaklende i vores vandring med Lyset.
Lad os ikke blive opslugt af mørkets forbandelser.
Lad os ikke blive polariserede i vores syn på Hans herlighed.
Lad os ikke blive indædte og nægte vor næste Himmerig.
Lad os ikke blive mismodige over loddet som er os givet.
Lad os ikke blive stolte over andet end vor Herre Jesu kors. Lad os ikke blive selværende og ydmyge hverandre.
Lad os ikke blive slaver af andet end Jesus Kristus.
Lad os ikke blive fanget i kødets lyster og jordens pragt.
Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret.